9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2018-2019

9.Sınıf Tarih 1.Dönem 2.Yazılı Soruları 2018-2019

…………………. OKULU 2018-2019 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 9. SINIF Tarih DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:

No:

1) Yazının icadından önceki dönmeler tarih öncesi diye adlandırılmış ve kendi içinde iki sınıfa ayrılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisinde bu iki sınıf verilmiştir?

A) Taş Çağı — Maden Çağı
B) Yeni çağ — Taş çağı
C) Maden çağı — Eski çağ
D) Tunç çağı — Yeni çağ
E) Orta çağ — Yeni çağ

Cevap: A

 

2) Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağlardan değildir?
A) Paleolitik
B) Eski taş çağı
C) Orta çağ
D) Orta taş çağı
E) Tunç çağı

Cevap: C

 

3) Aşağıdaki verilenlerden hangisi Maden çağı dönemlerinden değildir?
A) Eski taş çağı
B) Tunç taçı
C) Demir çağı
D) Bakır çağı
E) Maden çağı

Cevap: A

 

4) Yazının icadından önceki dönemlerde – tarih öncesi dönemler- yerleşik yaşama ve medeniyete ait yerleşim yerleri bulunmaktadır. Aşağıya Anadolu’da bulunan bu yerleşim yerlerinden üç tanesini yazınız.
1.
2.
3.

Cevap: 1: Göbeklitepe — 2: Çatalhöyük — 3: Çayönü

 

5) MÖ 10.000 ve 5200 lü yıllarda Mezopotamya’da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni taş çağı
B) Eski taş çağı
C) Bakır çağı
D) Orta taş çağı
E) Tunç çağı

Cevap: A

 

6) J.Mellart tarafından bulunan, Anadolu’da yazının keşfinden önceki dönemi en iyi yansıtan yer olan Çatalhöyük günümüzde hangi ilimizde bulunmaktadır?
A) Bitlis
B) Mardin
C) Konya
D) Hakkari
E) Elezığ

Cevap: C

 

7) Türk, adı ve anlamı üzerinde birçok farklı görüş ileri sürümüştür. Bunlara 3 tane örnek veriniz

Cevap:

 

8) Yakındoğu’nun bilinen en büyük yerleşim merkezlerinden biri olan Çayönü yerleşimi günümüz hangi ilin sınırları içerisinde bulunmaktadır?
A) Bitlis
B) Mardin
C) Konya
D) Diyarbakır
E) Elazığ

Cevap: D

 

9) Sözlü kültürle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Özellikle yazının icadından önce oluşmuştur.
B) Toplumun kültürünü sonraki kuşaklara aktarılmasına yardımcı olmuştur.
C) Efsaneler, mitler sözlü kültür alanındadır
D) Destanlar sözlü değil yazılı kültür alanındadır.
E) Zamanla başka kültürlerden etkilenmiştir.

Cevap: D

 

10) Tarihte bereketli hilal olarak adlandırılan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anadolu
B) Avrupa
C) Afrika
D) Arap Yarımadası
E) Mezopotamya

Cevap: E

 

11) MÖ 7.500 ve 5000 lü yıllarda Mısır’da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeni taş çağı
B) Eski taş çağı
C) Bakır çağı
D) Orta taş çağı
E) Tunç çağı

Cevap: D

 

12) Tarih öncesi kültür ve yerleşim yerlerinden olan Göbeklitepe ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Şanlıurfa kent merkezine 13 km uzaklıktadır.
B) Günümüzden yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait yapılar vardır
C) Yapılar dini ve ayinsel amaç taşıyorlar
D) Merkezinde 10 tane dikili taş vardır.
E) Arkeolog Klaus Schmidt tarafından ortaya çıkarılmıştır.

Cevap: D

 

13) Sümerlilerde Ur Uruk Kiş lagas olan bu şehir devlelerine ne ad verilmiştir?

Cevap:

 

14) MÖ 3.400 ve 1200 lü yıllarda Anadolu’da yaşanan tarih öncesi çağ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Paleolitik
B) Eski taş çağı
C) Bakır çağı
D) Orta taş çağı
E) Tunç çağı

Cevap: E

 

15) Hangisi yazının icandından önceki çağlardan olan taş çağının dönemlerinden değildir?
A) Eski taş
B) Yeni Taş
C) Orta Taş
E) Tunç Çağı
D) Orta taş çağı

Cevap: E

 

 

Tarih Dersi Öğretmeni
……………….. 

Başarılar Dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.